For bedrifter

Tall fra SINTEF viser at en arbeidstaker med én ukes sykefravær koster en bedrift i snitt 13000 kroner. Det betyr 2600 kroner per dag. Nærmere 50% av sykemeldinger er muskel- eller skjelettrelaterte. Sykefraværet utgjør en stor kostnad for mange norske bedrifter. Det er med andre ord mye å spare på forebyggende tiltak på arbeidsplassen. En artikkel publisert i SPINE (vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241) viser at kiropraktorbehandling kommer meget godt ut i en studie som ser på arbeidsrelaterte ryggplager. Forskning viser at rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med inntil 35%.

Vi tilbyr gjerne kurs og foredrag for de ansatte om diverse temaer etter ønske, f.eks rygghelse og øvelser i hverdagen.

Kontakt oss på telefon eller e-mail for spørsmål eller opprettelse av bedriftsavtale.